Giải pháp

Giải pháp công nghệ quản trị được nghiên cứu phân tích và thiết kế theo đặc thù ngành nghề

Đồng hành cùng LinkQ

Khách hàng là trung tâm - kim chỉ nam cho mọi hoạt động của chúng tôi

Đồng hành cùng phát triển. LinkQ cam kết dịch vụ bảo hành, nâng cấp, tích hợp xuất sắc. Mong muốn được tiếp tục phụng sự khách hàng theo từng giai đoạn phát triển thành công.

Chúng tôi tin rằng giá trị của sản phẩm được đo lường bằng sự phù hợp và mức độ hài lòng của khách hàng. LinkQ luôn nổ lực để Thấu Hiểu được nhu cầu của khách hàng và tập trung toàn bộ sức lực để phụng sự cho mong muốn đó thành công.

Không dừng lại tại mức độ “phụng sự theo yêu cầu”, chúng tôi luôn đứng về phía khách hàng để tư vấn ngược những quan điểm, kinh nghiệm sâu sắc được đúc kết trong gần 10 năm phụng sự. Để luôn nâng cao giá trị tư vấn, “Doanh nghiệp học tập” luôn là giá trị cốt lõi trong văn hoá LinkQ.

Chúng tôi trân trọng mọi đóng góp ý kiến của khách hàng về sản phẩm dịch vụ. Chúng tôi đánh giá cao những buổi họp, tranh luận, phản biện sâu sắc mang tính chất xây dựng, cùng hướng về thành công chung.

Chất lượng trên từng sản phẩm, trung thực trong tất cả các cam kết. Đặt khách hàng làm trung tâm trong trải nghiệm dịch vụ khách hàng. Mang đến sự hài lòng vượt trên cả mong đợi của khách hàng.


Cùng khách hàng

Thành công của chúng tôi được đo lường bằng sự hài lòng - tín nhiệm của khách hàng.